مـــــــن یــک اجتنــــــــاب

تو خیلی دووووریییییی

خیلیییی دورررر

خیییییلییییی دوووووری

خاطره

حافظه

عارضه

فاصله

خستگی

کهنگی

دلتنگی

بیهودگی

انتخاب

التهاب

اضطراب

و اجتناب....


نه...

تو چند کوچه پایین تر در خانه ای ، در اتاقی و روی تختت...

سرت توی گوشی ات است و...

و من اینجا پشت لپ تاپ درحالی که پیام هایت را در گوشی میخوانم و بدون پاسخ میگذارمشان

و درحالی که کماکان در عشقت جان میدهم...کماکان اجتناب میکنم....از تو...

آری....

تو خییییلیییی دورییی....

خیییلیییی دوووووری...


_____________________

اجتناب برای بدست آوردنه تمااامش...

نمیدانم راه درستیست یا نه...

راه حل دیگری ب ذهنم نمیرسد...

آه...

قلبم...

دستانم....

لب هایم....

  • ۲Like
  • يكشنبه ۱۴ مرداد ۹۷
  • ۰۲:۵۰
همیشه دوست داشتم آزادی اینو داشته باشم که انتخاب کنم، حتی اگه اشتباه باشه...
Designed By Erfan Powered by Bayan