اتفـــــــــاقــات ســـــاده امـــــــا کشنــــــده

خیلی سادس

ما شروع کردیم

عاشق شدیم(اما عشق من کجا و اون کجا)

اون گفت بیا

من گفتم نمیام

اون باز گفت بیا

من باز گفتم نمیام

خلاصه رفت

گفتم چرا رفتی و چیزی نمیگی؟

گفت من ربات نیستم که فقط پیام بدم

این ینی اینکه تو نمیای پس برو و نمیخوامت

احمق بود

نفهمید دلیل اینهمه اجتناب رو

اینهمه خودمو عذاب دادم و نرفتم باش که آخرش این شه

من میخواستم آخرش یه جور دیگه شه

خدااایااااا چرا همیشه برعکس میشه

چرا وقتی گفتم بات نمیاد بیشتر عاشقم نشد؟؟

چرا من دخترم و نمیتونم بش پیشنهاد ازدواج بدم؟؟

چرا اون منو نخواست واسه همیشش...

من که خواستم....

من که بد نبودم....بد نکردم...😔

همه این اتفاقا رو میذارم میگم صلاحم بوده...

خدایا؟؟توروخدا یکم اتفاق خوب....جسم و روحم خستس...خیلی


  • ۲Like
  • چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷
  • ۰۲:۱۱
همیشه دوست داشتم آزادی اینو داشته باشم که انتخاب کنم، حتی اگه اشتباه باشه...
Designed By Erfan Powered by Bayan