چه کنیم تا هرکسی را که میبینیم زرتی عاشقش نشویم؟

خخخ


وقتی عنوان رو مینوشتم خندم گرفت

واقعا هم خیلی خنده داره


هر پسر خوش قیافه و خوش هیکل و شاخی رو که یه مدت کوتاه به طور مکرر میبینم عاشقش میشم

از پسر همسابه طبقه سومی بگیر تا اون پسره تو اون فیلمه و اون پسر مثبته تواینستا و اون پسر خوانندهِ و.......

حتی جدیدا رو اون پسره پیک موتوری که برامون پیتزا میاره نظر دارم...آقای بیگدلی و آقای نیکزاد هم خیلی.........

زیادم آدمه هیزی نیستم بخدا....همین پسر همسایمون که پنج ساله با هم همسایه ایم یه بارم سرمو نیاوردم بالا نیگاش کنم

عشق تو یه نیم نگاه بود فقط...و تماام...

البته تو اینستا خییلی نگاش میکنم عکساشو....(روم  ب دیوار)

نمیدونم منشا این عکس العمل قلبم به این و اون از کجا اومده

بعضی وقتا میگم منم اگه یکی رو داشتم تو زندگیم که

همه عشقی که تو قلبمه رو همه جوره میدادم به اون اینجوری نمیشد قضیه ام

خو منم دوس دارم عاشق یکی باشم، عشق بورزم و ابراز علاقه کنم و محبت ببینم

تو میگی من با اینهمه عشق و محبتی که تو قلبمه چیکار کنم؟ برا کی خرج کنم؟چجوری؟

بعضی وقتا از خودم بدم میاد


کاش بوودی...😔...  دلم  برات تنگ شده، ای کسی که نمیدانم کیستی و کجایی....
  • ۵Like
  • جمعه ۲ شهریور ۹۷
  • ۰۰:۱۷
Designed By Erfan Powered by Bayan