هیچ کس باور نمیکند 😔

گرچه این عشق های زمینی خوب نیست
اما خب دل آنقدر نفهم است که دل ببند.
مهم نیست،
این دفعه دیگر اگر تمام هم نشود خودم تمامش میکنم
تنبیهش میکنم
شلاق میزنمش
اگر بار دیگر ازین غلطا کند ، برای همیشه میکشمش.
آنقدر قرص ضد افسردگی و ضد اضطراب به خوردش میدهم که بمیرد.
________________________________
یکی میاد در عرض مدت خیلی کوتاهی
بدونه اینکه حتی تاحالا از نزدیک دیده باشیش
تمام داراییت میشه
خانوادت،
رفیقت،
معشوقت،
حتی شوهرت
و بعده مدتی میرود
هیچ سندی هم این بین نیس
فقط یه احساس
این یعنی دوست داشتن.
لطفا اگر دیدینش بهش نگید حالم چجوره، چون براش مهم نیس.
اگر بگویید حالام را میخندد و اشک مرا درمیاورد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واقعا هم مسخرست
چرا نمیخوای یاد بگیری روش زندگی تو این دنیا رو؟
لعنت بر تو فاطمه...لعنت... :((((

  • ۵Like
  • جمعه ۶ مهر ۹۷
  • ۰۹:۲۸
Designed By Erfan Powered by Bayan