نَوَسناتِ دنیای منه معمولی!

قهوه میریزی

که خوابت نبرد

بیدار بمانی تا پروژه درسی ات را تمام کنی

ناگهان میترسی

از آمدن آن شب های ترسناک

شب هایی که تا صبح خوابت نمیبرد

از فکر و خیالش

قرص "دیازپام" را برمیداری،

سه تا میندازی بالا و قهوه را سر میکشی....

*دیازپام: خواب آور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در توصیف زندگی ما معمولی ها  همین  که

نوسنات و تناقض های فکری،

ذهنی،

قلبی،

پولی،

روحی،

جسمی

عشقی،

فردی،

اجتماعی

اعتقادی

به فاکِمان داده اند.

  • ۵Like
  • چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷
  • ۲۳:۲۲
همیشه دوست داشتم آزادی اینو داشته باشم که انتخاب کنم، حتی اگه اشتباه باشه...
Designed By Erfan Powered by Bayan