نفرت پنهان

یکی از دوستان تعریف می کرد
که در یکی از اتوبوس های ژاپن
دوربینی کار می گذارند و می بینند
کسانی که سوار اتوبوس می شوند،
نفر اول روی اولین صندلی خالی می نشیند،
نفر دوم، کنار او و به همین ترتیب تا
کل صندلی ها پر می شود؛

در ایران همین تست را انجام دادند و دیدند،
نفر اول روی اولین صندلی خالی می نشیند
و نفر دوم با بیشترین فاصله روی صندلی
خالی دیگر و تنها می نشیند.
تا وقتی صندلی خالی وجود دارد،
همه تک تک می نشینند
تا صندلی های خالی پر شود
و کنار دست آنها می نشینند؛

انگار اینجا تا مجبور نباشند حاضر نیستند
کنار کس دیگری بنشینند،
در مورد تاکسی هم همینطور؛
وقتی روی صندلی عقب نشسته ایم
دلمان نمی خواه شخص دیگری کنارمان بنشیند؛ علی رغم اینکه مدعی داشتن
یک جامعه ی بسیار مهربان
و انسان دوست هستیم؛
 یک نفرت پنهان بینمان وجوددارد.

راستی چرا!!؟

#اصغر_فرهادی
کارگردان سینما

  • ۰Like
  • دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶
  • ۲۲:۰۷
همیشه دوست داشتم آزادی اینو داشته باشم که انتخاب کنم، حتی اگه اشتباه باشه...
Designed By Erfan Powered by Bayan